บริการด้านเล็บของ take careThai .......English

Hair Care Nail Care
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skin Care
Nail Care

Sukhumvit Soi 19  Tel. (66) 0-2254-4780 (66) 0-2251-1411
Sukhumvit Soi 33  Tel. (66) 0-2662-0853 (66) 0-2662-0805
Sukhumvit Soi 35  Tel. (66) 0-2258-7543-4
J-Avenue 3rd Fl., Sukhumvit 55 (Tong Lor Soi 15) Tel. (66) 0-2712-6750
Market Place, Sukhumvit 55(Tong Lor Soi 5)  Tel. (6) 0-2392-9690
Siam Paragon M Floor  Tel. (66) 0-2610-7771
Terminal 21 M Floor Tel. (66) 0-2108-0753-4
The Man Salon 599/8-9 Sukhumvit 19  Tel. (66) 0-2662-2728, (66) 0-2662-0191
Silom Complex EYELASH (3rd Floor) Tel. (66) 0-2231-3875-6
Silom Complex NAIL (3rd Floor) Tel. (66) 0-2231-3391-3
Fashion Island (2nd Fl.) Ramintra Tel. (66) 0-2947-5591-2

**New** Pro Care Eyelash ( Eyelash From Japan )Terminal 21 3 Floor  Tel. 02-108-3827 , 02-1083934

 

" บริการด้านเล็บของ tack care "